Середа, 16.01.2019, 21:16
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
Інформація ОНП [99]
Законодавство [48]
Сурдопедагогіка [86]
Освіта глухих [159]
Освіта України [51]
Освіта за кордоном [20]
Медицина [11]
Консультація [16]
Країна глухих [62]
Адміністратор сайту [8]
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

hit counter
ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ
Головна » Сурдопедагогіка

Стаття має на меті розкрити методи навчання спілкуванню глухих дітей дошкільного віку. Описано вимоги до діалогічного та монологічного мовлення глухих дітей різних вікових груп. Наголошено на необхідності проведення словникової роботи задля свідомого використання опанованих понять під час складання розповідей дітьми. Акцентовано увагу на прийомах та засобах, які активізують комунікативну активність та мисленнєву діяльність глухих дітей дошкільного віку. Визначено роль жестової мови у роботі над зв’язним мовленням дошкільників.

 

Розвиток мовленнєво-комунікативних навичок у дітей дошкільного віку є однією зі стрижневих проблем дошкільної лінгводидактики. Її актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ ст., Законів України “Про освіту”, “Про дошкільну освіту”, спрямов ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 761 | Додав: Admin | Дата: 06.08.2016

Стаття присвячена проблемі комунікації нечуючих дошкільників. Розглядається питання прояву та розвитку комунікативної поведінки у нечуючих дошкільників. Спираючись на актуальність використання жестової мови (ЖМ) у навчально-виховному процесі визначаються ефективні засоби формування комунікативної поведінки дітей з порушеннями слуху в умовах дошкільного закладу компенсуючого типу.
Звертається увага на необхідність створення мовленнєвого середовища, в умовах якого формується та розвивається комунікативна поведінка дошкільника. Детально описано новий вид роботи “Коментоване малювання”, який відповідає всім завданням комунікативного розвитку нечуючої дитини. Підкреслюється важливість використання жестової мови для повноцінної комунікативної поведінки дошкільника з порушеннями слуху.
Акцентується увага на те, що складовою частиною успі ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 373 | Додав: Admin | Дата: 29.07.2016

У статті розглядаються питання про значення дидактичних та розвивальних ігор у навчальному процесі нечуючих молодших школярів. Відмічається їх важливісь у формуванні мислення дитини. Обгрунтовано ефективність використання дидактичних ігор з метою активізації навчальної діяльності нечуючих учнів.
Охарактеризовано види та структуру дидактичних ігор; методику використання їх у навчальному процесі початкової коли. Надано рекомендації щодо керівництва дидактичними та розвивальними іграми на уроках. Наведено приклади ігор, які можна використовувати під час викладання української мови, розвитку мовлення, курсу "Я і Україна".

Сучасні умови вимагають нових підходів до організації навчання і виховання, які б сприяли формуванню і розвитку школяра в тісному і постійному взаємозв'язку з природним та соціальним середовищем, здатності до соціаль ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 486 | Додав: Admin | Дата: 01.05.2016

Проаналізовано основні тенденції розвитку психодіагностичного інструментарію для використання відповідно потреб сурдопсихологічної практики. Виокремлено витоки виникнення мовного питання в сурдопсихологічній діагностиці. Визначено перспективи розвитку сурдопсихологічної діагностики при вирішенні мовного питання.

Розвиток сурдопсихології значною мірою визначався контекстом розв’язання актуальних проблем, що виникали в різні часи в сурдопедагогічній практиці. Саме сурдопсихологічні знання та дослідження дозволяють визначати загальні та специфічні закономірності розвитку нечуючої дитини, відповідно яких мають розроблятися і підбиратися ефективні й оптимальні способи організації навчання та виховання.
Сурдопсихологія як окремий напрямок наукових досліджень виокремилася наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.ст. і була спрямована на вивчення особливостей ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 250 | Додав: Admin | Дата: 29.04.2016

В даній статті охарактеризовано особливості синтаксичної побудови жестових конструкцій, акцентована увага на відмінностях, характерних для різних типів простого речення за метою повідомлення; зроблено порівняльний аналіз синтаксису простих речень української мови, української жестової мови і калькованого жестового мовлення на практичному матеріалі з метою визначення лінгвістичних відмінностей між різними мовними системами, що, в свою чергу, дає можливість для знайомства і кращого пізнання рідної мови глухих.
Як свідчать дослідники жестової мови (ЖМ), ця система спілкування між глухими існує на території Україні від часу появи перших громадських осередків, перших навчальних закладів для нечуючих дітей, відкриття яких відноситься до початку XIX століття, – таким чином, за простим математичним підрахунком, вона існує біля двох сотень років.
ЖМ, яка вин ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 340 | Додав: Admin | Дата: 12.04.2016

У статті представлено результати дослідження практики організації процесу формування правосвідомості старшокласників зі зниженим слухом в умовах спеціальної школи-інтернату для дітей з порушеннями слуху.
В сучасних умовах розвитку України, коли здійснюється визначення та закріплення на законодавчому рівні принципу гуманізму, відбувається переорієнтація освіти на розвиток особистості, утверджується пріоритет загальнолюдських цінностей, особливого значення набуває проблема правового виховання молоді, формування її правової свідомості.
Кардинальні зміни, що переживає сучасне суспільство в усіх сферах життя, породжує, на жаль, такі негативні явища, як втрата моральних ідеалів, світоглядна обмеженість, бездуховність, що супроводжуються зловживаннями, злочинністю, грубими правопорушеннями, загостреною криміногенною ситуацією. “У результаті різких соціальн ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 131 | Додав: Admin | Дата: 04.04.2016

У цьому дослідженні обговорюються підходи до надання раннього втручання глухим немовлятам та дітям, з наголосом на 1) необхідності виходити з переваг глухої дитини як візуального обробника інформації та 2) розгляді глухих дітей у соціальному контексті. Взаємодія між глухими батьками та їхніми глухими дітьми молодшого віку характеризується взаємною гнучкістю, залежно від обставин, та чуйністю, на відміну від стосунків між чуючими матерями та їхніми глухими немовлятами. Водночас, можна стверджувати, що глухі мами здатні особливо ефективно задовольняти ті потреби глухої дитини у спілкуванні, які виражаються візуальним способом. Через огляд відповідних досліджень зроблено спробу виявити підходи, що застосовуються глухими батьками, які можуть бути корисними для чуючих батьків, а також спеціалістів. Обговорюються емоційні потреби чуючи батьків; представлені окремі підходи до на ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 254 | Додав: Admin | Дата: 31.03.2016

На основі педагогічного досвіду вихователя спеціального дошкільного закладу висвітлено методику розвитку мовлення дітей з порушеннями слуху під час прогулянки. Описано діяльність вихователя, який створює для нечуючих дітей сприятливіші умови для розвитку мовлення. Підкреслюється важливість застосування словесно-жестової двомовності у навчальному процесі. Розкриваються такі форми роботи на прогулянці як спостереження, екскурсія, гра, відмічається їх важливість для розвитку мовлення нечуючого дошкільника. Акцентується увага на формуванні навичок спілкування як необхідній природній ситуації, яка можлива на прогулянці.

“Єдина справжня розкіш – це розкіш людського спілкування” С-А. Екзюпері

Згідно з науковими поглядами, особистість визначається як суб'єкт відносин і свідомої діяльно ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 319 | Додав: Admin | Дата: 27.03.2016

У статті представлено алгоритм професійної діяльності психолога-практика у роботі з нечуючими підлітками. Визначено концептуальні напрями алгоритмізації роботи психолога-практика з нечуючими підлітками та виділено умови реалізації складових алгоритму.
Сучасний стан розвитку міжособистісних взаємодій як репрезентацій особливостей суспільно-значущих стосунків, актуалізує потребу їх чіткого структурування з метою привнесення у зміст самої взаємодії конструктивності та ефективності їхнього розуміння безпосередньо самими учасниками взаємодій. Даний процес є досить складним і не завжди можливим, так як у більшості випадків такого роду взаємодії базуються на презентації внутрішніх потенціалів суб’єктів, які виступають їхніми необхідними складовими. Звідси, актуальність та зростаючий попит, на сучасному етапі розвитку суспільства, на професійну психологічну допом ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 235 | Додав: Admin | Дата: 23.03.2016

Стаття має на меті ознайомити з таким видом образотворчої діяльності як ліплення. Ліплення – необхідна складова навчального процесу як чуючих, так і нечуючих дошкільнят. Звертається увага на мовленнєвий розвиток під час підготовки до ліплення. Дитина з порушеннями слуху дістає багато знань про предмет (назва, форма, будова, колір, призначення). Акцентовано увагу на збагачення, удосконалення зв’язного мовлення (жестового чи словесного), за допомогою яких можна описати запам’ятований образ. З’ясовано вплив творчості на розвиток здібностей нечуючого дошкільника, його потреб та мотивів поведінки, на становлення особистості. Роз’яснено прийоми роботи з розвитку дрібної моторики. Надано конспект занятття гурткової роботи з нечуючими дітьми III року навчання.
    
Практика дошкільної освіти щоденно надає чимало скрави ... Читати далі »

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 561 | Додав: Admin | Дата: 30.01.2016

« 1 2 3 4 ... 8 9 »
Зробити безкоштовний сайт з uCozCopyright MyCorp © 2019