Понеділок, 22.04.2024, 12:29
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
Інформація ОНП [135]
Законодавство [73]
Сурдопедагогіка [115]
Освіта глухих [191]
Освіта України [57]
Освіта за кордоном [21]
Медицина [15]
Консультація [18]
Країна глухих [80]
Адміністратор сайту [8]
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

hit counter
ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ
Головна » 2016 » Травень » 10 » Нові підходи до питання професійної підготовки перекладачів жестової мови
13:04
Нові підходи до питання професійної підготовки перекладачів жестової мови

У статті розкрито організаційні умови надання освітніх ліцензійних послуг у сфері професійно-технічної освіти для перекладачів жестової мови на базі Навчально-відновлювального центру Українського товариства глухих.
Чітко висвітлено критерії до якісного перекладу з форм словесної мови на жестову мову та навпаки. Описано розробку навчальних матеріалів для оцінювання знань та умінь з жестової мови для перекладачів ЖМ.
Розкрито зміст робочих навчальних планів для професійної підготовки перекладачів жестової мови. Визначено перспективи вдосконалення практики перекладу жестової мови в обласних організаціях Товариства.

Постановка проблеми. Основним напрямком навчання на курсах підготовки перекладачів з 50-х років минулого століття є навчання калькованому жестовому мовленню (КЖм). Фактично до 2003 року викладання рідної жестової мови ніде в Україні не здійснювалося.
Тому на сьогодні вкрай актуальним є застосування методологічної основи навчання – навчання жестовій мові як рідної методом “занурення”, не використовуючи засоби словесної мови. Дослідження А.Білозовського, Т.Давиденко, А.Комарової, В.Стоку, С.Супелла бен Багена, Р.Рассел показали, що за умови навчання лише ЖМ без звукового упроводу увага чуючих слухачів концентрується на власне жестових висловлюваннях. Майбутні перекладачі змушені стати активними учасниками педагогічного процесу, вони “приречені” на активне запам'ятовування смислового значення продемонстрованих жестових конструкцій. Безумовно, ефективність навчання граматиці жестової мови критично падає, якщо одночасно з жестовими одиницями використовувати усне промовляння. Важливим є комунікативний принцип навчання, коли відтворюються не окремі жести, а фрази, і розвивається як монологічне, так і діалогічне мовлення.
В даній статті будуть розкриті наступні питання:
- причина і умови переходу на нову форму навчання перекладачів жестової мови;
- зміст чотирьохрівневої системи навчання слухачів курсів жестової мови;
- особливості критеріїв оцінювання знань з жестової мови перекладачів жестової мови;
- документи, що засвідчують правомірність виконання обов'язків перекладача жестової мови відповідно до ліцензії МОН України;
- перелік навчальних предметів для отримання професійно-технічної освіти.
Підготовка спеціалістів безпосередньо пов'язана з підвищенням статусу національної жестової мови, що дозволяє забезпечити державний підхід до формування якісної системи підготовки перекладачів жестової мови. Без цього глуха особа буде позбавлена основних громадянських прав людини – права на повноцінну освіту і відповідне працевлаштування, на вільний доступ до інформації, на захист своїх прав в правових інстанціях, на участь у житті суспільства, на збагачення своєї культури.
Розвиток якісних перекладацьких послуг належить до пріоритетних завдань Товариства – від цього напряму залежать визнання нашої української жестової мови (УЖМ) і права глухого українця на законодавчому рівні.
У більшості країн цій суспільній сфері надають пріоритетного значення, крім того, слід також врахувати і цивілізаційні виклики, які мають пришвидшувати вивчення УЖМ на курсах професійної підготовки перекладачів жестової мови.
У системі Товариства на сьогодні запроваджена чотирьохрівнева система підготовки перекладачів жестової мови:
-перший рівень – початкова школа навчання в культзакладах Товариства за програмами, затвердженими президіями обласних організацій УТОГ;
-другий рівень – професійна підготовка перекладачів жестової мови в Навчально-відновлювальному центрі (НВЦ) УТОГ за програмами, затвердженими президією ЦП УТОГ;
-третій рівень – професійна підготовка перекладачів жестової мови в НВЦ УТОГ згідно з ліцензією МОН України;
-четвертий рівень – професійна підготовка старших перекладачів жестової мови в НВЦ УТОГ згідно з ліцензією МОН України.
Таким чином, відповідно до чотирьохрівневої системи розроблена схема підготовки перекладачів жестової мови в УТОГ за відповідними показниками:
- рівень підготовки;
- місце та організатори навчання;
- програма навчання;
- тривалість навчання (годин);
- кількість жестів, які вивчаються;
- хто зараховується на навчання;
- порядок зарахування на навчання;
- вимоги до викладачів жестової мови;
- межі застосування знань, отриманих після завершення навчання;
- відомості про посвідчення, яке видається перекладачу після завершення навчання;
- рівень професійної майстерності, який може бути встановлений перекладачу після закінчення навчання;
- термін переатестації перекладача з метою підтвердження рівня професійної майстерності.
Всі ці перераховані показники наведені в табл. 1, де фіксується освітній процес з вивчення УЖМ в УТОГ.
Враховуючи світовий досвід і нові інформаційні дані, ЦП УТОГ листом 10-01/21 від 12.04.2007 звернулось до Міністерства праці та соціальної політики України з проханням доповнити розділ 5 Класифікатора ДК 003: 2005 назвою професії “перекладач жестової мови” та затвердити відповідну кваліфікаційну характеристику.
Державною установою “Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин” було запропоновано категорії “Старший перекладач жестової мови” і “Перекладач жестової мови” з певними кваліфікаційними вимогами.
Отже, завдяки зусиллям УТОГ була впроваджена нова посада “Перекладач жестової мови”, яка знайшла своє відображення в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 80 “Соціальні послуги”.
2009 р. був плідним для НВЦ УТОГ – розроблено низку документів щодо ліцензування на підготовку перекладачів жестової мови; опрацьовано принципово нові умови прийому на курси; проведено серйозну роботу щодо вдосконалення і повномасштабного запровадження рейтингової системи оцінювання результатів діяльності викладачів жестової мови, зокрема носіїв жестової мови; розроблено критерії оцінювання знань з української жестової мови та дактилології перекладачів ЖМ.
Враховуючи багаторічний досвід УТОГ з питань первинної підготовки та подальшого підвищення кваліфікації перекладачів жестової мови, які на професійному рівні надавали і надають нечуючим громадянам України допомогу у спілкуванні з навколишнім оточенням, МОН України наказом від 09.07.2009 р. № 2673-Л надало підвідомчому УТОГ КП “НВЦ УТОГ” ліцензію на професійно-технічне навчання та підвищення у даному центрі за державною програмою кваліфікації перекладачів та старших перекладачів ЖМ глухих.
Тому були розроблені навчальні плани для професійно-технічного навчання кваліфікованих перекладачів ЖМ терміном на 4 міс. і 2 міс. підготовки, які містять код і назву професії, спеціальності за державним класифікатором професій ДК 003:2005, освітній рівень вступника до Центру, графік навчально-виробничого процесу, перелік обов'язкових навчальних предметів, кількість годин, відведених на них, загальний фонд навчального часу, форми, періодичність, терміни контролю знань, умінь і навичок слухачів, критерії їхньої кваліфікаційної атестації, вимоги до основних обов'язкових засобів навчання.

Таблиця 1.

Схема підготовки перекладачів жестової мови в Українському товаристві глухих

В табл. 2 і 3 вказується кількість годин на вивчення певного предмету.

Таблиця 2.

Підготовка перекладачів жестової мови

Знання основ медичних, педагогічних, психологічних, соціологічних, історичних, правових та інших дисциплін сприяє кращому знанню і розумінню перекладачами жестової мови психології осіб, які мають порушення слуху і мови, кращому розумінню фізіологічних і психологічних особливостей глухих і слабочуючих, установленню з ними комунікативних зв'язків для успішного вирішення їхніх соціальних проблем.
Основу навчальних занять складають лекції, мета яких – дати струнку систему наукових знань. Вони повинні проводитися на високому концептуально-теоретичному рівні, розкривати складніші питання курсу в тісному зв'язку з практикою майбутньої діяльності перекладача жестової мови.
Як вже зазначалось вище, останнім часом ставлення до жестової мови набуває нового змісту і це відбивається на системі підготовки перекладачів жестової мови.

Таблиця 3.

Підготовка старших перекладачів жестової мови

Якщо раніше під час зворотнього перекладу не здійснювався аналіз лексичних, фразеологічних, синтаксичних, акцентуальних та інших похибок, то наразі під час іспитів надається перевага знанням власне з володіння українською жестовою мовою. Контроль усіх умінь мовленнєвої діяльності є невід’ємною складовою системи навчання, що безпосередньо впливає на ефективність процесу навчання. Результати оцінювання вмінь і навичок перекладачів демонструють якість і повноту досягнення цілей на кожному етапі вивчення жестової мови (поточний, проміжний, підсумковий контроль).
У зв'язку з цим були розроблені вперше на теренах України критерії оцінювання знань з жестової мови та дактилології перекладачів жестової мови, які пройшли навчання в КП “НВЦ УТОГ” згідно з ліцензією МОН України. Ці критерії були затверджені постановою президії ЦП УТОГ від 23.09.2009 р. № 5 6-к.
Означені базові вимоги до оцінювання знань жестової мови представлені у вигляді таблиці (табл. 4). До основних десяти предметів подано змістові фахові вимоги до перекладача ЖМ.
Оцінювання знань перекладачів жестової мови з навчальних дисциплін, формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на основі результатів поточного, проміжного і підсумкового контролю знань (іспиту). На іспит виносяться ключові питання, типові та комплексні задачі, ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані знання і застосовувати їх при вирішенні практичних завдань тощо.
Результати іспиту оцінюються в межах від 1 до 12 балів (включно) і заносяться до спеціально розробленої Картки атестації (табл.5).
В кінці 2009 р. перша група перекладачів жестової мови у кількості 30 осіб завершила навчання, слідом за нею у квітні 2010 р. – друга група у кількості 26 чоловік.
Всі перекладачі після закінчення навчання отримали свідоцтво державного зразка.
Таким чином, відбуваються певні позитивні зрушення щодо розвитку та вдосконалення перекладацької діяльності в країні, формування нового погляду на зміст професії перекладача ЖМ.
З метою підвищення престижності цієї вкрай важливої для нечуючих осіб професії, відповідно до рішення президії ЦП УТОГ, в УТОГ 20 травня щороку відзначають професійне свято – “День перекладача жестової мови”.

Таблиця 4.

Критерії оцінювання знань з жестової мови та дактилології перекладачів жестової мови, які пройшли навчання в КП “Навчально-відновлювальний центр УТОГ” згідно з ліцензією МОН України від 03.09.2009 р. серія АВ № 482564

Таблиця 5.

КАРТКА АТЕСТАЦІЇ
перекладачів жестової мови, які пройшли навчання в КП “НВЦ УТОГ” за програмою, передбаченою ліцензією МОН України

Крім того, УТОГ надало пропозиції до проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України про права інвалідів”, а саме:
- Українська жестова мова визнається офіційною мовою України й користується захистом держави.
- Органи законодавчої, виконавчої і судової влади України гарантують:
а) проведення науково-обумовленої мовної політики, яка спрямована на збереження, розвиток і вивчення УЖМ на території України;
б) цільове бюджетне та інше фінансове забезпечення програм збереження і розвитку УЖМ;
в) відповідальність за порушення дійсного законодавства України у сфері надання послуг жестової мови особам із порушеннями слуху.
Держава:
а) створює службу перекладу української жестової мови і забезпечує її функціонування;
б) забезпечує підготовку у складі органів соціального захисту, правоохоронних органів, пожежної охорони, служб рятування, медичних та інших установ достатньої кількості співробітників, які володіють мінімально необхідними навичками спілкування українською жестовою мовою;
в) гарантує надання послуг перекладачів жестової мови громадянам України, які мають порушення слуху і користуються українською жестовою мовою.
Крок за кроком УТОГ спільно з лабораторією жестової мови Інституту спеціальної педагогіки НАПН України прикладає зусилля до визнання офіційного статусу жестової мови і, відповідно, підвищення престижу професії перекладача ЖМ.
Насамкінець підкреслимо, що перехід на нову форму навчання перекладачів жестової мови був зумовлений потребами часу та новим гуманістичним ставленням українського суспільства до визнання української жестової мови як рідної, що засвідчує її введення як основного предмету до курсів поруч з вивченням калькованого жестового мовлення. І у зв’язку з цим, були розроблені і введені у навчальну програму різні предмети для якісного опанування ЖМ, історії глухої спільноти та особливостей культури глухих.
Новизною в Україні стає той очевидний факт, що досконале оволодіння жестовою мовою відбувається на основі чотирьохрівневої системи навчання для отримання фаху перекладача ЖМ.
Відповідно до вимог ліцензії МОН України введені нові критерії оцінювання знань з ЖМ слухачами курсів жестової мови, які надають можливість об'єктивно присвоювати відповідну категорію певному перекладачеві жестової мови. І по проходженню певного етапу навчання слухач отримує відповідний документ, що засвідчує правомірність виконання обов'язків перекладача жестової мови відповідно до ліцензії МОН України. Зазначений документ державного зразка є першим офіційним документом про набуття фаху перекладача ЖМ.

Чепчина І. І., науковий співробітник

Категорія: Країна глухих | Переглядів: 1042 | Додав: Admin | Рейтинг: 5.0/1
Всього коментарів: 0
Зробити безкоштовний сайт з uCozCopyright MyCorp © 2024