Середа, 21.11.2018, 21:41
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
Інформація ОНП [97]
Законодавство [47]
Сурдопедагогіка [86]
Освіта глухих [158]
Освіта України [50]
Освіта за кордоном [20]
Медицина [11]
Консультація [15]
Країна глухих [62]
Адміністратор сайту [8]
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

hit counter
ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ
Головна » 2015 » Грудень » 3 » Професійне самовизначення старшокласників спеціальної школи для дітей з порушеннями слуху
13:51
Професійне самовизначення старшокласників спеціальної школи для дітей з порушеннями слуху

Професійне самовизначення нечуючих старшокласників пов’язане з організацією профорієнтаційної роботи у навчальному закладі. На прикладі експериментально-дослідної роботи Криворіжської спеціалізованої загальноосвітньої школи для глухих, яка охоплює три етапи, відстежено особливості набуття профорієнтаційного досвіду та особливості готовності учнів до праці.
Вибір професії до душі є одним з найважливіших рішень у житті кожної людини, від якого багато в чому залежить її майбутня доля.
Правильно обрати професію – значить знайти своє місце в житті, знайти головну справу свого життя, мати задоволення від своєї праці та приносити користь людям і суспільству. Легковажність та поспіх – неприйнятні, бо вони можуть зруйнувати всі життєві устремління.
Люди, які обрали професію випадково, не маючи свідомого інтересу до майбутньої праці, часто змінюють її, не доводять до кінця навчання у навчальних закладах. Інколи завершують, але не бажають працювати за набутою професією.
Також дуже часто трапляються випадки, коли у виборі майбутньої професії людина керується бажанням наслідувати інших людей, бо про обрану спеціальність мають поверхневі і, у значній мірі, випадкові уявлення.
Відповідно до Конституції України та ряду законодавчих актів наша держава гарантує забезпечення для людей з особливими потребами доступність і безоплатність освіти, вільне обрання професії та можливість заробляти собі на життя працею.
Одним з найважливіших чинників прогресивного розвитку суспільства є гуманне, милосердне та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які позбавлені можливості вести повноцінне життя через вади фізичного та психічного розвитку. На жаль, в Україні історично склалася ситуація, за якої ця категорія дітей та молоді протягом тривалого часу залишалася соціально незахищеною і певною мірою ізольованою від соціуму.
Як показує досвід практичної діяльності, нечуючі особи не можуть на однаковому рівні конкурувати з чуючими людьми на ринку праці, особливо в сучасних економічних умовах. Вони потребують певних підходів при вирішенні питань використання залишкової працездатності, соціальної інтеграції в суспільство. Саме тому перед школою стоїть завдання створити дієву систему підготовки нечуючих дітей до інтеграції в сучасний ринок праці.
Можливості вільного вибору кожним юнаком чи дівчиною з порушеннями слуху дуже широкі. Щоб вибір професії був справді свідомим і доцільним, необхідно враховувати такі фактори, як:
-інформованість про світ професій;
-знання своїх особистісних якостей, медичних показників;
-уміння співставляти особисті якості із вимогами, які пред’являють професія і спеціальність.
До того ж, вибір професії пов’язаний з категоріями можливостей і потреб, інтересу до поставленої мети, мотивацією, передбаченням результатів прийнятих рішень.
Професійне самовизначення – один із центральних моментів становлення особистості учнів старших класів.
Важливою умовою професійного самовизначення, вибору виду трудової діяльності, мотивації осіб з інвалідністю до активної поведінки на ринку праці є проведення профорієнтаційної роботи в закладі. Поки що профорієнтаційна робота в школі не відповідає тим вимогам, які висуває сучасний соціальний та науково-технічний прогрес щодо людей з недоліками слуху.
Після проведеного нами анкетування учнів щодо їх професійного самовизначення, на перший план вийшло, що більшість учнів (69 %) випускного класу обирає професію випадково і не вміє обґрунтовано вмотивувати власний вибір. З цього можна зробити висновок, що профорієнтаційна робота, включає: професійну просвіту, професійну діагностику, професійну консультацію, професійну активізацію, професійну адаптацію.
У закладах, де навчаються нечуючі діти, потрібно звернути увагу набагато більшу, щоб вона відповідала вимогам сучасного соціального та науково-технічного прогресу.
Забезпечення всіх цих знань для професійного самовизначення старшокласників можливе через викладання відповідного факультативного курсу, який би вивчався у старших (9-10 або 11-12 кл.) загальноосвітньої спеціальної школи для нечуючих дітей.
Результатом цього має бути спрямованість особистісно значимого смислу вибору професії, певного професійного направлення (наміри, плани оволодіння професією, перспективи), професійного самовизначення, готовності до зміни професійної спрямованості та профорієнтації на суміжні професії, інші види діяльності відповідно до індивідуальних особливостей учнів.
Завдяки цим висновкам постало питання щодо проведення у закладі експериментально-дослідної роботи з теми: “Професійне самовизначення старшокласників спеціальної школи для нечуючих дітей”. Метою дослідження стало сприяння у:
-забезпеченні гарантованих Конституцією та законодавством України прав на вільний та свідомий вибір професії згідно з покликанням, здібностями, станом здоров'я;
-комплексному підході до роботи у сфері професійної орієнтації;
-підвищенні соціальної і професійної мобільності особи, збереженні її здоров'я;
-гармонійному розвитку учнів, оптимізації їх соціально-професійного становлення на основі досягнення збалансованості між індивідуальними потребами та можливостями їхньої реалізації.
Предмет дослідження охоплював вивчення та аналіз рівня знань, обсягу інформаційно-пізнавального поля нечуючих учнів, значення в сфері професійно-трудової діяльності.
Під час організації дослідження визначено такі завдання:
-надання профорієнтаційних послуг старшокласникам;
-проведення поглибленого профдіагностичного обстеження з метою надання рекомендацій щодо майбутньої сфери діяльності;
-надання індивідуальних інформаційно-довідкових та професійних консультацій з використанням елементів підтримки;
-здійснення психологічної підтримки та корекції професійного самовизначення;
-активізація інтересу учнів до самостійного вибору професій на основі психолого-індивідуальних нахилів та здібностей.
Зміст роботи передбачав не лише розробку проекту експериментальної програми факультативного курсу “Людина і світ професій” (9-10 кл.), а й моніторингові дослідження ефективності курсу “Людина і світ професій” з підготовкою науково-методичного звіту та методичних рекомендацій щодо впровадження факультативного курсу “Людина і світ професій” в умовах спеціальної школи.
Під час роботи були розроблені:
-план експериментально-дослідної роботи, за яким робота проводиться в три етапи, а саме: організаційно-прогнозувальним, формувальним, узагальнювальним;
-проект експериментальної програми для факультативного курсу спеціальних шкіл для нечуючих дітей “Людина і світ професій” (9-10 кл.), розробленої на основі програм для загальноосвітніх шкіл “Людина і світ професій” (8 кл.), “Особистісна готовність учнів до вибору професій економіко-підприємницької сфери” (9 кл.).
Мета цієї програми: психологічно допомогти учням зорієнтуватися у світі сучасних професій; активізувати інтерес і прагнення учнів до самостійного вибору професії на основі особистісних властивостей та вимог сучасного ринку праці.
Зміст експериментальної програми на першому році навчання розкрито у двох розділах:
І – це профорієнтаційна освіта, де розглядаються питання початкових відомостей про професії, їх важливість; ознайомлення з професіями, які рекомендовані для навчання та працевлаштування учнів з захворюваннями органу слуху та у якому закладі вони можуть отримати цю професію, з професіями, за якими протипоказана робота особам з вадами слуху та законодавчі, нормативні акти з питань профорієнтації та профреабілітації;
ІІ – це професійна діагностика, в якому шляхом анкетування та діагностування професійних здібностей та нахилів, намірів та побажань батьків з допомогою медичних, педагогічних та соціальних працівників (зокрема психолога та соціального педагога) спрямована робота на виявлення та розвиток здібностей і талантів учнів на поглиблення їх професійної орієнтації.
Другий рік передбачає набуття профорієнтаційного досвіду та особистісної готовності учнів до праці. Справа в тому, що психологічна суть процесів становлення такої готовності і формування діяльності учня одна. Вона базується на самостійності учнів в організації власного життя та поведінки. Тому у даній програмі акцентується увага на критерії розвитку особистісної готовності учнів, зокрема професійного самовизначення через мотивацію вибору професії; на ознайомленні з провідними системами та професіями ринку праці, зокрема сутністю підприємницької діяльності, бізнесу та ринкових стосунків.
Під час проведення експериментально-дослідницької роботи з теми нами здійснено виступи на методичній та педагогічній радах, батьківських зборах щодо доцільності роботи з професійного самовизначення старшокласників, а також розроблено анкети та проведено анкетування учнів і батьків з теми: “Розвиток інтересу до проблеми усвідомленого вибору професії”.

Анкетування учнів з теми: “Розвиток інтересу до проблеми усвідомленого вибору професії”

Значний відсоток учнів (84 %), які не мають стійкого інтересу до проблеми усвідомленого вибору професії свідчить про те, що вони потребують кваліфікованої професійної допомоги. Більшість учнів (67 %) проявила інтерес до запланованих нами занять та до проблеми професійного самовизначення. З’ясовано реальну необхідність продовжувати роботу, оскільки є потреба в розробці науково-методичного забезпечення та удосконалення засобів педагогічного супроводження процесом професійного самовизначення. Нагальною справою є також розробка та адаптування відповідно до вікових особливостей учнів матеріалів професійного спрямування та психологічних поняття і термінів, які б були доступні для самостійної роботи учнів різних рівнів готовності до проблеми професійного самовизначення.
Варто додати, що під час дії експерименту була укладена угода з районним центром зайнятості для надання профорієнтаційних послуг учням випускних класів з урахуванням їх індивідуальних особливостей для постійної співпраці та проведене моніторингове дослідження учнів 9-х кл. на початку і в кінці першого року навчання з теми: “Професійна орієнтація учнів”.

Моніторингове дослідження учнів 9-х класів з теми: “Професійна орієнтація учнів”

Одержано переконливий результат проведеної роботи на кінець першого року, зокрема рівень професійної орієнтації учнів значно підвищився. Розроблено методичні рекомендації щодо використання на заняттях факультативного курсу “Людина і світ професій” у 9-х кл. шкіл для нечуючих дітей навчально-наочних матеріалів за темою “Професії легкої промисловості” (майстер з ремонту взуття, вишивальниця).
Проведено педагогічний консиліум з теми: “Професійна орієнтація та соціальне становлення дітей з особливими потребами”, а також систематичні екскурсії до районного центру зайнятості, на підприємства з метою ознайомлення з різними професіями, неодноразові зустрічі з батьками “Парад професій”.
Результатом експериментально-дослідної роботи стало те, що другий рік педагогічний колектив школи працює над проектом “Рідна школа моя – краси і здоров’я оаза”. Мета цього проекту допрофесійна підготовка майбутніх спеціалістів з озеленення та квітникарства, ландшафтного дизайну, спеціалістів забезпечення побутового екологічного благополуччя, естетичне виховання учнів. Для цього в школі є всі необхідні умови. На завершення експериментально-дослідницької роботи можна впевнено констатувати, що заплановані завдання виконано на достатньому рівні. Було надано профорієнтаційні послуги старшокласникам не лише фахівцями школи, а й – позашкільних організацій; проведено поглиблені індивідуальні профдіагностичні комп’ютерні обстеження на базі центру зайнятості з метою надання рекомендацій щодо майбутньої сфери діяльності; надано індивідуальні інформаційно-довідкові та професійні консультації з використанням елементів підтримки. Ми відмічали активізацію інтересу учнів до самостійного вибору професій на основі індивідуальних нахилів та здібностей. На сьогодні ще залишилося чимало питань щодо здійснення психологічної підтримки та спрямування професійного самовизначення нечуючих старшокласників, які потребують подальшої роботи з їх вирішення, оскільки світ професій безмежний. Перед майбутніми випускниками відкрито безліч шляхів самореалізації. Професійне самовизначення, вибір професії, професійне навчання – це кроки в доросле життя, які повинні бути ретельно виваженими ще зі стін навчального закладу.

Назаренко В. Г., вчитель трудового навчання

Категорія: Сурдопедагогіка | Переглядів: 317 | Додав: Admin | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Зробити безкоштовний сайт з uCozCopyright MyCorp © 2018