Середа, 21.11.2018, 05:20
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
Інформація ОНП [97]
Законодавство [47]
Сурдопедагогіка [86]
Освіта глухих [158]
Освіта України [50]
Освіта за кордоном [20]
Медицина [11]
Консультація [15]
Країна глухих [62]
Адміністратор сайту [8]
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

hit counter
ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ
Головна » 2014 » Травень » 21 » Особливості організації навчально-виховного процесу при підготовці студентів з порушеннями слуху за спеціальністю в Херсонському медколеджі
23:00
Особливості організації навчально-виховного процесу при підготовці студентів з порушеннями слуху за спеціальністю в Херсонському медколеджі

У наш час гуманізації та демократизації суспільства нема потреби переконувати будь-кого в актуальності проблем комплексної реабілітації та соціалізації людей з обмеженими можливостями, зокрема, з вадами слуху. Одним з головних чинників соціальної захищеності таких людей є вибір ними професії, що вимагає спеціальної організації навчального процесу і особливих методик навчання. У різних країнах вони мають свої особливості. Зокрема, в Україні молодь з вадами слуху має можливість отримувати освіту в 17 навчальних закладах І-II рівнів акредитації за 14 спеціальностями.
Одним із таких навчальних закладів є Херсонський базовий медичний коледж. Він розпочав свою роботу ще у жовтні 1872 р. як земська фельдшерська школа, а вже до середини XX ст. став багатопрофільним медичним навчальним закладом, в якому готували медичних фахівців за спеціальностями: фельдшер, акушерка, медична сестра, лаборант, фармацевт, зубний лікар, зубний технік.
Враховуючи значний досвіду підготовці медичних фахівців, якісний склад педагогічних кадрів, у 1978 р. в Херсонському медичному училищі (як тоді називався наш заклад) було здійснено перший набір студентів з вадами слуху за спеціальністю “стоматологія ортопедична”. Значний внесок в організацію навчання таких студентів було зроблено викладачами, які тоді розпочали важку, але таку необхідну справу. Це Довганик Р.В., який на той час очолював зуботехнічне відділення, і Черняк М.П., колишній заступник директора з навчальної роботи. Саме вони створили той індивідуальний навчальний план підготовки молодших медичних фахівців з вадами слуху, на якому, з дотриманням сучасних вимог, ґрунтується і зараз навчально-виховний процес за спеціальністю “стоматологія ортопедична”. Особлива вдячність від колективу нашого коледжу - голові Херсонської обласної організації УТОГ Н.І.Мальковій, яка спочатку сама виконувала функції перекладача-дактилолога на вступних іспитах, а потім надавала величезну допомогу в підборі штату перекладачів, організації працевлаштування, дозвілля наших студентів.
Навчання студентів з вадами слуху суттєво відображається на організації і проведенні занять, а також вимагає від викладачів творчого пошуку нових форм, методів, педагогічних прийомів роботи, шляхів знаходження взаєморозуміння і довіри з урахуванням особливостей психологічного стану такої категорії вихованців.
У справі навчання і виховання студентів з вадами слуху неможливо обмежитись лише стандартними, шаблонними рішеннями. Зацікавленість викладача в результаті навчання, розуміння ним фізичних і психологічних проблем студентів з вадами слуху сприяють не лише успішному засвоєнню ними певної суми знань, але й розвитку особистості.
Завдяки ж яким методам і формам роботи досягається в нашому навчальному закладі вирішення завдання якісної підготовки зубних техніків з вадами слуху, засвоєння ними необхідних практичних навичок та професійних умінь, щоб бути конкурентноспроможними на ринку праці в сучасній Україні?
Зупинюся на найсуттєвіших складових частинах організації навчально-виховної роботи відділення “Стоматологія ортопедична”:
1)Особлива структура навчального плану.
2)Проведення індивідуальної роботи з метою розвитку слухового сприймання та формування вимови.
3)Робота гуртків з професійних дисциплін.
4)Організація виховної та спортивно-масової роботи.
1.Навчальний план підготовки зубних техніків з вадами слуху повністю відповідає вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця, забезпечує вивчення всіх нормативних дисциплін, передбачених освітньо-професійною програмою.
Особливості:
-гранична наповнюваність академічних груп - 9 чоловік (згідно з постановою Ради Міністрів України №103 від 29.04.1991 “Про заходи щодо поліпшення умов навчання, виховання та утримання дітей і підлітків, які мають вади у фізичному або розумовому розвитку”);
-для проведення практичних і лабораторних занять академічна група поділяється на підгрупи: з природничо-наукових дисциплін на 2, з дисципліни професійної та практичної підготовки - на 3;
-термін підготовки - 3 роки 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти (для порівняння: термін підготовки звичайного зубного техніка: 2 роки на базі повної загальної середньої освіти).
Обсяг годин на вивчення обов'язкових предметів загальноосвітньої підготовки збільшено на 15-20% через особливості сприйняття студентами з вадами слуху.
Формування зацікавленості в оволодінні майбутньою професією починається вже в період підготовки та під час вступних іспитів до коледжу. Адже одним із випробувань є іспит з ліплення макетів зубів з пластиліну. На І-II курсах загальноосвітні предмети – “Біологія”, “Хімія”, “Фізика”, “Основи інформатики”, - вивчаються в межах інтегрованих курсів дисциплін природничо-наукового циклу: “Біологія з основами медичної генетики”, “Фізика з основами біофізики”, “Загальна хімія з основами біоорганічної та фізколоїдної хімії”, “Основи загальної та медичної інформатики”.
На жаль, рівень загальноосвітньої підготовки, з яким приходять до нас молоді люди з вадами слуху зі шкіл, за останні роки різко знизився. Тому при вивченні вказаних дисциплін вони спочатку оволодівають знаннями, необхідними для складання іспиту на отримання атестату про повну загальну середню освіту, а потім знайомляться із застосуванням законів природничих наук у медичній практиці.
Ще однією особливою дисципліною нашого навчального плану є “Історія медицини”, яка вивчається на І курсі і знайомить майбутніх зубних техніків з основними етапами розвитку як усієї медицини, так і стоматології зокрема. А деякі теми інтегруються з курсом “Історії України”.
Усі дисципліни з циклу професійної та практичної підготовки вивчаються за тими ж програмами, за якими навчаються і звичайні студенти - зубні техніки, але на їх опанування студентам з вадами слуху надається більше аудиторного часу та часу на практичне навчання.
2.Важливою ланкою, що пов'язує викладачів і студентів, є колектив перекладачів-дактилологів. У нашому коледжі працюють 15 перекладачів, які, окрім своїх безпосередніх обов'язків, виконують функції і порадника, і вихователя, і психолога, і фізіолога, і логопеда, а також викладача факультативу “Індивідуальна робота з метою розвитку слухового сприймання та формування вимови”. На такі заняття відводиться до 4 годин на тиждень протягом усього терміну навчання. Адже відомо, що успіхи студента безпосередньо пов'язані з його словниковим запасом і оволодінням мовою. Саме над розширенням запасу слів, розумінням їх значення і застосуванням у спілкуванні з іншими людьми, оволодінням професійними знаннями покликані працювати сурдопедагоги на заняттях індивідуальної роботи з розвитку мови.
Види цієї роботи дуже різноманітні:
-робота зі словником жестової мови спеціальних термінів, який створено нашими сурдопедагогами-дактилологами під керівництвом голови ЦМК Марини Анатоліївни Щербак;
-робота з текстами і текстовим словником;
-логопедичні заняття (вправи для губ, голосу, язика, дихання);
-робота з мовними штампами (короткими еталонами відповідей);
-для слабочуючих студентів - робота за екраном;
Для усіх вказаних видів роботи перекладачами розроблено методичне забезпечення:
-опорні конспекти лекцій;
-набори мікро- та макротаблиць;
-картки індивідуальних завдань з граматики написання спеціальних термінів.
Слід зазначити, що ніякі професійні знання неможливо донести до студента, якщо він не володіє навіть повсякденною мовою, не кажучи вже про спеціальні терміни. Тому на спільних засіданнях ЦМК стоматологічних дисциплін і перекладачів-дактилологів постійно обговорюються питання фізіологічних особливостей таких студентів, проблеми їх навчання та виховання.
До того ж, наші перекладачі-дактилологи постійно працюють над підвищенням свого професійного рівня: троє з них мають вищу педагогічну освіту з кваліфікацією “сурдопедагог”, а ще 5 - навчаються у Національному педагогічному університеті ім.Драгоманова та Херсонському державному університеті.
3.У процесі пошуку найбільш досконалих форм і методів професійної підготовки студентів з вадами слуху наші викладачі знайшли той вид діяльності, який задовольняє викладачів і приносить гарні результати для студентів. Це - гурткова робота.
Головним завданням роботи гуртків на стоматологічному відділенні є поглиблення знань та можливість студентів експериментувати. У нас працюють гуртки для студентів з вадами слуху професійного спрямування: знімного, незнімного, бюгельного протезування, сучасних технологій виготовлення зубних протезів, ліплення та різьблення, історії медицини; гурток поглибленого вивчення анатомії і фізіології з біомеханікою жувальної системи.
Добре відомо, що при втраті слуху підвищується роль зорового і тактильного сприйняття навколишнього світу, в тому числі і навчальної інформації. Тому керівники гуртка анатомії пропонують студентам виліпити з пластиліну кістки, органи (серце, нирки, печінку тощо). Ті мануальні навички, яких студент набуває під час самостійного виготовлення моделей чи фантомів, ніколи вже не будуть втрачені. Всі роботи студентів виставлені у кабінетах анатомії та фізіології, вони використовуються для поповнення методичного забезпечення занять.
Докладну розповідь про роботу гуртків з професійних дисциплін ви зможете знайти у матеріалах минулої конференції, на якій виступала А.З.Власенко, завідувачка стоматологічним відділенням нашого коледжу. Зупинюся лише на тому факті, що кращі гуртківці демонструють свої уміння під час професійного конкурсу, який традиційно завершує Тиждень спеціальності. Саме переможці цього конкурсу потім захищають честь коледжу на всеукраїнських конкурсах “Кращий зубний технік”, де виборюють призові місця нарівні з чуючими студентами: наприклад, І місце у Львові у 1999 р., І місце в Сімферополі у 2002 р., II місце у Полтаві в 2004 р.
Одним із аспектів застосування інноваційних технологій під час навчальних занять та позааудиторної роботи є використання навчальних відеофільмів. Наші викладачі вже створили такий фільм, у якому представлені етапи виготовлення часткових та повних пластинкових знімних протезів, демонструє їх студент з вадами слуху Ростислав Коваль, який був учасником конкурсу в Полтаві, а дикторський текст супроводжується сурдоперекладом. Ця робота представлена до участі в конкурсі на кращий навчальний відеофільм, який проводиться Науково-методичним центром Департаменту вищої освіти МОН України.
Таким чином, участь у роботі гуртків сприяє вихованню у студентів з вадами слуху зацікавленості у творчій діяльності, стимулює бажання краще вчитися, самовдосконалюватись.
Слід зазначити, що всі студенти-інваліди нашого навчального закладу отримують стипендію, збільшену на 50%. До того ж, студенти-відмінники, які мають вади слуху, з 2002 р. отримують обласну стипендію.
4.Важливим чинником у формуванні життєвої позиції студентів з вадами слуху є організація виховної та спортивно-масової роботи в коледжі.
Гордістю стоматологічного відділення став гурток художньої самодіяльності, якому присвоєно звання "народний", що об'єднує виключно студентів з вадами слуху. Цей гурток багатогранний: в ньому студенти співають, танцюють, декламують вірші. Щорічно З грудня учасники гуртка влаштовують благодійній концерт, присвячений Міжнародному дню інваліда.
З величезним задоволенням наші студенти відвідують заняття у спортивних секціях з волейболу, баскетболу, футболу, легкої атлетики, тенісу, шахів і шашок. Наші спортсмени-інваліди десяти значних успіхів: досить сказати, що за останні 10 років підготовлено 8 майстрів спорту, 12 чемпіонів України з легкої атлетики, 7 чемпіонів України з футболу. Серед них: Роман Будзинський - чемпіон Європи, світу і паралімпійських ігор з волейболу; Олександр Шутурма - переможець європейських змагань з легкої атлетики, Сергій Крук - чемпіон Європи, призер Дефлімпійських ігор 2004 р., Наталя Урсуленко - чемпіонка України, член збірної команди України з легкої атлетики на Дефлімпійських іграх 2004 р.
Ще одне досягнення наших студентів - перемога в 2003 р. Галини Бройко на конкурсі “Міс світу” серед дівчат з вадами слуху.
Звичайно, одному навчальному закладу не під силу було б досягти таких результатів без допомоги і співпраці з Херсонською обласною організацією УТОГ, очолюваною Н.І.Мальковою, та обласною організацією “Інваспорт” під керівництвом І.І.Міщенка.
Тільки спільні зусилля колег і однодумців можуть мати такий значний вплив на формування особистості, готувати студентів-інвалідів до повноцінного самостійного життя в суспільстві.
Не буде перебільшенням твердження, що студенти з вадами слуху живуть наповненим, цікавим життям у великій доброзичливій сім'ї Херсонського базового медичного коледжу і не відчувають себе інвалідами. До того ж, вони отримують такий рівень професійних знань, який дозволяє їм успішно працевлаштовуватись. За останні роки (з 2000 р. по 2004 р.) випущено 163 зубних техніки з вадами слуху, і більше 80 % з них працюють за спеціальністю, а всього за роки існування відділення для слабочуючих і глухих - випущено близько 750 осіб, з них працевлаштувались близько 500 осіб, причому географія їх діяльності - майже всі країни колишнього Радянського Союзу, а останнім часом усе більше наших випускників знаходять роботу у далекому зарубіжжі (Іспанія, Португалія, Польща, Німеччина, Канада, Америка тощо).
На завершення виступу не можу не поділитись нашими проблемами. Наданий момент фінансування нашого навчального закладу здійснюється за рахунок обласного бюджету, в тому числі і навчання студентів з вадами слуху. Але отримують освіту у нас студенти-інваліди з усієї України (від загальної кількості студентів з вадами слуху (98 осіб), з Херсонської області - 30 осіб, з інших областей - 68 осіб, що становить 69%.
Звичайно, після закінчення навчання випускники повертаються для працевлаштування до своїх домівок. Тому обласним управлінням охорони здоров'я неодноразово піднімалось питання про доцільність фінансування студентів з вадами слуху з усієї України за рахунок коштів однієї області. Як результат - обсяг прийому зубних техніків з вадами слуху з 2003 р. зменшився від 36 осіб до 21 особи. Зважаючи на те, що потреби у фахівцях - зубних техніках в Херсонській області практично немає, в перспективі - припинення фінансування навчання даної категорії студентів.
Ми звертаємося до ЦП УТОГ з проханням вирішити це питання шляхом знаходження джерел державного фінансування спільно з Міністерством праці та соціальної політики.
Сподіваюсь, що це проблема не лише нашого навчального закладу, і спільними зусиллями ми зможемо вирішити її, тому що мета у нас єдина - забезпечення умов для здобуття освіти молоддю з вадами слуху, розкриття її творчих і професійних здібностей.

Власенко А.З., завідуюча відділом “Стоматологія” Херсонського базового медичного коледжу (ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Освіта та виховання нечуючих на сучасному етапі”, 7-8.Х.2005, м.Київ)

Категорія: Медицина | Переглядів: 496 | Додав: Admin | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Зробити безкоштовний сайт з uCozCopyright MyCorp © 2018