Середа, 21.11.2018, 05:36
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
Інформація ОНП [97]
Законодавство [47]
Сурдопедагогіка [86]
Освіта глухих [158]
Освіта України [50]
Освіта за кордоном [20]
Медицина [11]
Консультація [15]
Країна глухих [62]
Адміністратор сайту [8]
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

hit counter
ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ
Головна » 2014 » Березень » 4 » Можливості застосування модульної методології для професійної підготовки нечуючих
23:24
Можливості застосування модульної методології для професійної підготовки нечуючих
Входження України у світовий ринок техніки, технологій і праці висуває вимоги на постачання на ринок продукції й послуг, що відповідають стандартам світового співтовариства. Сучасна ситуація в економічному житті України, в контексті тенденцій світового економічного розвитку, визначила необхідність розвитку якісно нових підходів до організації й змісту підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу для різних галузей народного господарства.
Вимоги реальної роботи сьогодні не обмежуються рамками професійної кваліфікації. Орієнтація на досягнення очікуваного результату залежить не тільки від кваліфікації, але й від ставлення працівника до справи, його особистої відповідальності, вміння працювати в колективі, виконувати додаткові функції за власною ініціативою, гнучкості в розумінні своїх функціональних обов'язків, участі в прийнятті рішень, готовності до змін і т.п. Це вимагає інтеграції певного комплексу компетенцій, що забезпечують гнучкість і універсальність робітника, наявність у його професійній підготовці соціальної складової й визначення "резерву компетентності”.
Одним із пріоритетних напрямків у навчанні персоналу, що відповідають сучасним вимогам, є модульна методологія Міжнародної Організації Праці (МОП).
Удосконалення підготовки кадрів на модульній основі здійснюється в багатьох країнах, у тому числі й в Україні.
В Україні модульне навчання впроваджується з 1997 року в рамках Проекту Уряду України ПРООН (Програма Розвитку Організації Об'єднаних Націй) і МОП "Впровадження гнучких програм професійного навчання для безробітних”. Вибір на користь саме цієї інноваційної технології професійного навчання був невипадковим. У його основі лежить перевірений досвідом багатьох країн індивідуалізований, діяльнісний підхіддо професійної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робочих кадрів, спеціальна методика й інструментарій організації навчального процесу, що дозволяє значно підвищити якість професійного навчання і гнучкість системи підготовки кадрів у цілому.
Ціль цього Проекту - створення навчальних програм професійного навчання з урахуванням специфіки конкретного виробництва, галузі народного господарства.
У рамках Проекту ПРООН/МОП наказом Міністерства праці й соціальної політики від 04 червня 1999 року створений Український міжгалузевий центр модульного навчання (УМЦМН), що є розповсюджувачем навчальних програм в Україні.
Модульний підхід у навчанні - це метод організації навчання, що базується на принципі осмислення реальних потреб ринку праці й полегшує навчання через напрацювання навичок, придбання знань і специфічної компетентності, необхідних для якісного виконання роботи. Модульний підхід забезпечує можливість досягнення тими, яких навчають, необхідного рівня конкурентоспроможності в даній ситуації зайнятості/самозайнятості або, взагалі, при здійсненні будь-якого виду трудової діяльності.
Модульна методологія МОП - це системний підхід до навчання й розвитку навичок, що складається з наступних внутрішніх процесів:
-оцінка потреби в навчанні й визначення професій для організації навчання;
-визначення кількості потенційних слухачів;
-аналіз роботи/діяльності з погляду компетентності, тобто сукупності знань, умінь, навичок, здатності приймати правильне рішення, вміння передбачати й аналізувати результати щодо прийнятого рішення, відповідальності за дії, прийняті у зв'язку з ухваленим рішенням;
-підготовка модульних навчальних програм;
-розробка/відбір модульних навчальних матеріалів;
-здійснення навчання, заснованого на принципах гнучкості й індивідуальності.
Наведена далі схема ілюструє модульний підхід до навчання більш детально.

Пояснення:
1.Оцінка потреби в навчанні на макро- і мікрорівнях: визначення пріоритетних секторів економіки, потреби ринку праці, інформація служби зайнятості, попит підприємств, замовлення корпорацій, приватних фірм і т.п. (1).
2.Визначення професій/спеціальностей, навчання яким може стати внеском в економіку і соціальний розвиток (2).
3.Визначення Модуля Трудових Навичок (МТН) (3) на підставі аналізу роботи (4) і оцінки знань, умінь і навичок потенційного слухача (5). Роботи аналізуються з погляду необхідної компетентності. Модулі трудових навичок у даному трактуванні визначають встановлений рівень компетентності, який необхідний людині для одержання роботи вданій ситуації зайнятості.
6.Навчальна модульна програма створена так, що охоплює N-у кількість модульних блоків (МБ) (6) - логічних, прийнятних частин діяльності в межах виробничого завдання, спеціальності або професії із чітким початком і закінченням, як правило надалі не подільних, результатом виконання яких, може бути товар, послуга або ухвалення кардинального рішення.
7.Модульні блоки (6) складаються з етапів роботи (7), виконання яких вимагає відповідної компетентності.
8.Кожний етап роботи аналізується з погляду наявності необхідних навичок і знань, потрібних людині для подання себе на робоче місце, й психологічну сферу (8), до якої ці навички належать: психомоторної, інтелектуальної, емоційної.
9.Для напрацювання навичок, визначених у результаті аналізу модульних блоків, розробляються спеціалізовані дидактичні матеріали - навчальні елементи (9).
Модульну методологію МОП "Модулі Трудових Навичок” варто сприймати, як один з освітніх інструментів, що існує в сфері професійної підготовки разом з іншими. Але спрямованість його на компетентність відкриває значно більш широкі можливості в навчанні персоналу, ніж будь-які інші.
У модульній концепції МОП використовується зовсім інший підхід: модульність розглядається з погляду поділу діяльності (роботи) на окремі, логічні й завершені частини. Детальний аналіз цих частин дає можливість визначити з високим ступенем точності необхідні для їх виконання знання, уміння, навички і, як результат, точно визначити зміст навчання. Останнє дозволяє створити або підібрати навчальний матеріал, що точно відображає стандартні потреби роботи. Використання такого матеріалу в навчальному процесі забезпечує досягнення людиною знань, умінь і навичок, необхідних для кваліфікованого, компетентного виконання його робочих функцій.
Ключовим пріоритетом навчання при модульному підході є формування стійких трудових навичок, необхідних для успішної професійної діяльності.
Модульна методологія дозволяє розподілити діяльність (роботи) на окремі, логічні й завершені частини.
Навчальний матеріал розбивається на модульні блоки.
В основі розробки модульних навчальних програм, як це видно із принципової схеми, лежить робота у вигляді виробничих завдань, що складають спеціальність або професію.
Наприклад, якщо навчальному закладу необхідно здійснити підготовку за професією "Водій категорії C”, то необхідно скласти замовлення на навчання, у якому буде відображене майбутнє місце роботи, марка автомобіля, вантажні перевезення, умови роботи й т.п. По цих основних напрямках розробляється таблиця "Опис професії”, що забезпечить необхідний напрямок навчання.
Якщо програма передбачає освоєння нових технологій, то в замовлення на навчання включаються необхідні функції, які розширять компетентність слухача. Наприклад, водіння автомобіля в екстремальних умовах, культура водіння, приготування страв китайської кухні, поклейка шпалер фірми "RASH” і т.п.
Кожен модульний блок складається з певної кількості навчальних елементів, які є основним дидактичним матеріалом в модульній методології МОП.
Навчальний елемент - це навчальна брошура, призначена для самостійного вивчення слухачем під керівництвом педагога і одержання інформації про напрацювання одного або декількох родинних навичок. Навчальний елемент може також містити дискретну частину теоретичного матеріалу, яка необхідна для напрацювання певної навички.
Цілі навчального елемента представлені на його першій сторінці і дають повну уяву про те, чому буде навчений слухач. Перша сторінка навчального елемента містить також інформацію про інструменти, устаткування і матеріали, що необхідні для напрацювання відповідних навичок, необхідні зв'язані навчальні елементи і матеріали, на основі яких необхідно опрацьовувати навчальний елемент.
Основним розділом навчального елементу є його інструктивні сторінки, у яких крок за кроком описані дії.
Кожен навчальний елемент завершується обов'язковим тестом, який виконується учнем відповідно до поставлених цілей навчального елементу.
Кожен навчальний елемент повинен бути відпрацьований кожним слухачем і результатом освоєння навички є стовідсоткова здача тесту. Ця система контролю знань і вмінь забезпечує якісну підготовку фахівця.
Невід'ємною складовою модульної системи професійного навчання є проведення вхідного тестування, при проведенні якого необхідно перевірити набутий досвід з певної професії кандидатів на навчання.
За результатами вхідного тестування складається індивідуальна програма слухача (знання і вміння по визначеній професії, 8 яких учень показав стійку навичку, виключаються з його програми).
Таким чином, головна відмінність модульної концепції МОП під традиційного професійного навчання, а також інших модульних технологій складається в системному підході до аналізу професійної діяльності, структуруванні цієї діяльності й створенні програм для підготовки кваліфікованого, компетентного фахівця.
Навчальні програми при цьому носять індивідуальний характер і високу ступінь гнучкості. Вони спрямовані як на слухача, так і на педагога.
Модульна система професійного навчання добре себе зарекомендувала при різних формах навчання, таких як дистанційна, відкрита, навчання на підприємстві.
Адаптована ця система і для навчання людей з вадами. Переваги даної методики навчання дозволяють забезпечити навчальний процес необхідним методичним матеріалом, який може виконувати роль роздаткового. Інструктивні сторінки написані лаконічно, доступно для сприйняття, що забезпечує швидке і якісне напрацювання навичок за професією.
Модульна методологія МОП містить інструментарій, за допомогою якого проводиться як розробка програмних і навчальних матеріалів, так і здійснення професійної підготовки за професією або видом робіт.
Модульна методологія МОП передбачає індивідуальний підхід до навчання. Передумовою до розробки індивідуальної навчальної програми є характеристика досягнень слухача.
Модульна методологія МОП являє собою гнучкий і мобільний навчальний інструмент, здатний швидко реагувати на будь-які зміни технологій, вимог і т.д. У зв'язку з цим навчальні елементи обновляються і доповнюються.
Основним критерієм модульної методології МОП є рівень якості підготовки випускника.
На сьогоднішній день в Українському міжгалузевому центрі модульного навчання знаходиться банк модульних навчальних матеріалів за 142 професіями і видами робіт.

Гусечко Л.В., головний експерт-викладач модульної методології навчання,
Аніщенко В.М., консультант з методики розробки і впровадження модульної методології Міжнародної Організації Праці
(ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Освіта та виховання нечуючих на сучасному етапі”, 7-8.Х.2005, м.Київ)
Категорія: Освіта України | Переглядів: 445 | Додав: Admin | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Зробити безкоштовний сайт з uCozCopyright MyCorp © 2018