Неділя, 20.01.2019, 10:56
Вітаю Вас Гість | RSS
Головна | Реєстрація | Вхід
Меню сайту
Категорії розділу
Інформація ОНП [99]
Законодавство [48]
Сурдопедагогіка [86]
Освіта глухих [159]
Освіта України [51]
Освіта за кордоном [20]
Медицина [11]
Консультація [16]
Країна глухих [62]
Адміністратор сайту [8]
Пошук
Вхід на сайт
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

hit counter
ОБ'ЄДНАННЯ НЕЧУЮЧИХ ПЕДАГОГІВ
Головна » 2013 » Вересень » 19 » Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами
03:52
Державний стандарт початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами

Затверджено Постановою КМУ від 21.08.2013, №607

ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ
початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами


Загальна частина
     Цей Державний стандарт визначає вимоги до рівня освіченості дітей з особливими освітніми потребами на рівні початкової загальної освіти.
     Цей Державний стандарт розроблений на основі Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2011р. №462 (Офіційний вісник України, 2011р., №33, ст.1378), є базовим інструментом реалізації конституційного права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.
     Державний стандарт визначає оптимальний зміст та обсяг навчального навантаження для дітей з особливими освітніми потребами у поєднанні з відповідною корекційно-розвитковою роботою.
     В основу Державного стандарту покладено особистісно орієнтований, компетентнісний та соціокультурний підходи.
     У цьому Державному стандарті терміни вживаються у такому значенні:
     -діти з особливими освітніми потребами - діти сліпі та із зниженим зором, глухі та із зниженим слухом, з тяжкими порушеннями мовлення, із затримкою психічного розвитку, з порушеннями опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, діти із складними вадами розвитку (у тому числі діти з розладами аутичного спектру), навчання і виховання яких здійснюється у спеціально створених умовах;
     -корекційно-розвиткова робота - здійснення комплексу заходів із системного психолого-педагогічного супроводження дітей з особливими освітніми потребами у процесі навчання та виховання, що спрямований на корекцію порушень шляхом розвитку пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери, мовлення, особистості дитини;
     -білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим слухом - цілеспрямований педагогічний процес організації та стимулювання активної навчально-пізнавальної діяльності дітей глухих та із зниженим слухом, спрямованої на оволодіння знаннями, вміннями і навичками, розвиток творчих здібностей, світогляду, морально-етичних поглядів та переконань з використанням засобів інтеграції словесної та жестової мов. Білінгвальне (двомовне) навчання організовується за принципами індивідуалізації та диференціації, права вибору засобів та форм інтеграції словесної та жестової мов;
     -життєва компетентність - здатність дитини з особливими освітніми потребами застосовувати на практиці знання, досвід, суспільні цінності, базові навички комунікації і соціально-побутової адаптації, набуті у процесі навчання та комплексної реабілітації.
     В основу Державного стандарту покладено інноваційний підхід до навчання дітей з особливими освітніми потребами:
     -інклюзивне та інтегроване навчання;
     -білінгвальне (двомовне) навчання дітей глухих та із зниженим слухом (уведення української жестової мови як навчального предмета та засобу навчання);
     -формування життєвої компетентності у процесі навчання та реабілітації дітей з особливими освітніми потребами;
     -формування життєвої компетентності у дітей з розумовою відсталістю як умови їх соціальної інтеграції, здатності застосовувати здобуті знання і вміння у практичній життєдіяльності.
     Державний стандарт складається із:
     -Базового навчального плану початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами (далі - Базовий навчальний план) згідно з додатком;
     -загальної характеристики інваріантної та варіативної складових змісту початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами;
     -державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки таких дітей.

Базовий навчальний план
     Базовий навчальний план згідно з додатком визначає зміст і структуру початкової загальної освіти дітей з особливими освітніми потребами за допомогою інваріантної і варіативної складових, якими встановлюється погодинне співвідношення між освітніми галузями; гранично допустиме тижневе навантаження на учнів; загальнотижнева кількість годин за освітніми галузями та загальнотижнева кількість годин для проведення корекційно-розвиткової роботи.
     Інваріантна складова Базового навчального плану формується на державному рівні і є обов’язковою для всіх загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування, типу і форми власності. Змістове наповнення освітніх галузей інваріантної складової визначається Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011р. №462.
     Інваріантна складова передбачає проведення корекційно-розвиткової роботи. Напрями такої роботи та відповідне її змістове наповнення визначаються з урахуванням особливостей психофізичного розвитку дітей з особливими освітніми потребами.
     Кожна освітня галузь передбачає обов’язкову корекційно-розвиткову роботу.
     Варіативна складова Базового навчального плану формується навчальним закладом з урахуванням особливостей регіону, типу закладу, індивідуальних освітніх потреб дітей з особливими освітніми потребами.

Освітня галузь "Мови і літератури”
     Зміст освітньої галузі "Мови і літератури” для дітей глухих та із зниженим слухом реалізується з урахуванням таких особливостей:
     -мовний компонент "Мова навчання (українська мова, мови національних меншин)” поділяється на складові компоненти "Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова навчання” та "Українська жестова мова як мова навчання’’;
     -мовний компонент "Мова вивчення (українська мова, мови національних меншин)” поділяється на складові компоненти "Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова опанування” та "Українська жестова мова як мова опанування”;
      -визначається місце словесної та жестової мови у навчальному процесі, а саме: словесна мова як основна мова навчання (жестова мова як мова опанування); жестова мова як основна мова навчання (словесна мова як мова опанування);
      -у мовленнєвій лінії вид мовленнєвої діяльності "Аудіювання” замінений на вид "Сприймання та розуміння мовлення”. Також мовленнєву лінію доповнено новим видом мовленнєвої діяльності "Дактилювання”;
      -у компоненті "Українська словесна мова (словесні мови національних меншин) як мова опанування” вводиться діяльнісна лінія;
      -у компонентах "Українська жестова мова як мова навчання”, "Українська жестова мова як мова опанування” вводиться сурдоперекладна лінія.
     З урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей з розумовою відсталістю із змісту освітньої галузі "Мови і літератури" виключається змістова лінія "Іноземна мова”.

Освітня галузь "Математика”
     З урахуванням особливостей розвитку та навчання дітей з розумовою відсталістю до змісту освітньої галузі "Математика” вводиться змістова лінія "Дочислові уявлення та поняття”, змістова лінія "Числа. Дії з числами” замінюється на змістову лінію "Числа і арифметичні дії над ними”, змістові лінії "Математичні вирази. Рівності.  Нерівності” та "Сюжетні задачі” спрощуються до змістової лінії "Арифметичні задачі”, максимально спрощується змістова лінія "Робота з даними”.

Освітня галузь "Здоров’я і фізична культура”
     До змісту галузі "Здоров’я і фізична культура” вводиться лінія "Лікувальна фізична культура” для дітей з вадами зору, порушеннями опорно-рухового апарату, мовлення, затримкою психічного розвитку та розумовою відсталістю.
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки дітей визначаються за освітніми галузями "Мови і літератури”, "Математика”, "Природознавство”, "Суспільствознавство”, "Здоров’я і фізична культура”, "Технології” та "Мистецтво”, зміст яких визначено Державним стандартом початкової загальної освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 20 квітня 2011р. №462.
     Оптимальний рівень загальноосвітньої підготовки дітей з особливими освітніми потребами забезпечується шляхом засвоєння змісту освітніх галузей у поєднанні з проведенням корекційно-розвиткової роботи.

Основні напрями корекційно-розвиткової роботи
     Зміст корекційно-розвиткової роботи визначається з урахуванням особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, мети, завдань та напрямів такої роботи.
     Корекційно-розвиткова робота спрямована на:
     -розвиток зорового або слухового сприймання, мовлення, пізнавальної діяльності, психофізичний, соціально-комунікативний розвиток дітей з особливими потребами, формування в них навичок просторового, соціально-побутового орієнтування тощо;
     -розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей шляхом взаємодії з навколишнім природним середовищем з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності і творчості;
     -формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання у загальноосвітній школі;
     -створення умов для соціальної реабілітації та інтеграції дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та життєво важливих компетенцій.


ДОДАТКИ ДО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ
 

Категорія: Законодавство | Переглядів: 955 | Додав: Admin | Рейтинг: 4.0/1
Всього коментарів: 0
Зробити безкоштовний сайт з uCozCopyright MyCorp © 2019